Manfaat & Khasiat Zakat Fitrah dalam Kehidupan

Tentu sebagian besar orang tahu apa itu zakat fitrah, terutama bagi umat islam. Ya, salah satu keharusan orang muslim ini di lakukan di saat menjelang hari raya idul fitri. Zakat fitrah dengan cara bahasa artinya adalah menyucikan alias membersihkan. Adapun menurut istilah syara’ yaitu kadar harta tertentu yang diberbagi terhadap yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

khasiat zakat fitrahApabila dalam bernegara ada pajak, maka dalam islam zakat sama halnya dengan pajak. Zakat ada yang berupa maal ataupun makanan pokok. Zakat fitrah sendiri dengan cara umum adalah makanan pokok yang harus di keluarkan oleh umat islam yang mampu. disesuaikan dengan bahan makanan pokok negara yang bersangkutan. Bisa berupa beras, gandum, keju serta makanan pokok lain alias berupa uang sebesar bahan pokok tersebut. Serta besaran Zakat Fitrah yang harus dibayar oleh 1 orang adalah 2,5Kg makanan pokok serta bila kami sendiri, maka besarannya adalah 2,5 Kg beras.

Sedangkan untuk waktu pembayaran zakat fitrah dengan cara ketentuan umum adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Namun tidak ada larangan apabila membayaranya sebelum waktu tersebut, selagi tetap dalam hitungan bulan Ramadhan yang berlangsung pada tahun pembayaran Zakat Fitrah tersebut.

Lalu bagaimana apabila dibayarkan seusai sholat idul fitri? Tidak sedikit pendapat yang mengatakan bahwa tidak tergolong pembayaran zakat fitrah, ketika mengeluarkan zakat fitrah seusai shalat Idul Fitri. Sebab dengan cara dasar berpikir zakat fitrah sendiri adalah supaya bagaimana di hari rasa idul fitri tidak ada satupun umat islam yang kelaparan. Zakat fitrah adalah perintah harus yang tidak hanya mendatangkan pahala juga berguna bagi kenasiban manusia terutama umat islam.

Berikut ini khasiat ketika seseorang menjalankan keharusan Zakat Fitrah:

Membersihkan Harta
Salah satu dari khasiat zakat fitrah adalah membersihkan pahala orang yang berpuasa serta beberapa lakukanan sia-sia serta kesalahan jadi seorang yang berpuasa bisa meraih kesempurnaan pahala puasanya.

Menolong Orang Miskin
Memberi makan terhadap orang miskin, sehinga mereka juga merasakan kegembiraan di Hari raya Sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang lebih mampu.

Memberi Umur Panjang
Zakat Fitrah adalah zakat diri, dimana Allah memberbagi umur panjang baginya jadi ia bersi kukuh dengan Nikmat-Nya.

Menumbuhkan Adab Mulia
Khasiat zakat fitrah yang lainnya juga sebagai perwujudan keimanan terhadap Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan adab mulia dengan rasa kemanusiaan yang tingi, menghapus sifat kikir, rakus, serta materialis.

Memberbagi Ketenangan
Seusai menunaikan zakat fitrah, diri kami masing-masing juga bakal merasa lebih tenang, tidak ada beban, serta dengan cara kondisi telah merasaka tenang sebab telah menjalani tanggung jawab serta keharusan yang ada.

Menghilangka Sifat Negatif
Ketika kami menunaikan zakat fitrah, tidak hanya warga miskin bisa terpenuhi kebutuhannya sebab bantuan kita, kami yang menjalankan keharusan ini juga bakal terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghapus sifat iri, dengki serta hasad yang mungkin muncul dari kalangan mereka, ketika kami menonton orang kaya yang mempunyai harta lumayan tidak sedikit. Inilah khasiat zakar fitrah yang tidak tidak sedikit orang sadari.

Sebagai Pilar Amal Bersama
Ketika orang kaya memberbagi bantuan terhadap rakyat miskin yang membutuhkan semacam ini, faktor ini bakal menjadi sebuah pilar amal bersama, dimana antara orang-orang kaya dengan para mujahid yang seluruh waktunya dipakai untuk berjihad di Jalan Allah.

Sebagai Bentuk Jaminan Sosial
Selain sebagai pilar amal bersama, zakat juga adalah salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh aliran Islam, Melewati syariat zakat, kenasiban orang-orang fakir, miskin serta orang-orang yang menderita lainnya, bakal terpehatikan dengan baik.

Menambah Rasa Syukur
Sebuah perbuatan seseorang dalam menunaikan zakat fitrah disini, pastinya dirinya bakal mengorbankan sebagian makanan pokoknya alias sebagian hartanya untuk di zakatkan, ketika ini pastinya orang tersebut mengenal bahwa dirinya menjalankan zakat ini adalah tergolong bentuk rasa syukur terhadap pemberian Allah SWT.

Membiasakan Disiplin
Ketika kami bayar zakat fitrah, terutama dalam pembayaran zakat fitrah disini ada batas waktunya, faktor inilah yang membikin kami dengan cara pribadi ketika hendak menjalankan zakat fitrah harus sesuai serta cocok pada waktunya, jadi ketika kami sebagai umat muslim sanggup menunaikan zakat fitrah di waktu serta tiap tahun sesuai dengan keharusan, maka kami juga melatih diri kami untuk lebih disiplin. Disini juga adalah segi moril dari khasiat zakat fitrah.

Menumbuhkan Sikap saling Tolong-menolong
Pada sudut ini, ketika seseorang memberbagi zakat fitrah terhadap warga miskin, pastinya tidak dengan cara langsung mereka orang kaya alias para umat muslim yang sanggup menolong warga miskin yang membutuhkan. Sikap semacam inilah yang disebut tolong menolong.

Melengkapi Keimanan serta Keislaman Seseorang
Sebab terbukti zakat serta bayar zakat ini tergolong tahap dari rukun islam . Apabila seseoran telah melakukannya, maka keislamannya pun juga bakal lebih lengkap dalam artian tanggun jawab seorang muslim telah di lakukkannya dengan menunaikan zakat.

Solidaritas dalam Kesatuan Umat Muslim
Pada sudut ini, orang yang sanggup bakal memberikn bantuan terhadap orang yang tidak lebih mampu. Disini pastinya tidak bakal ada pembatas antar si kaya serta si miskin Zakat Fitrah disini menyatukan umat muslim yang tidak sama derajatnya, sebab sesungguhnya Allah SWT hanya mekualitas dari tingkat iman serta taqwanya.

Mencegah Bencana yang Memenyesalkan
Diketahui, Hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam yang berbunyi :”Tidaklah sebuahkaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka bakal dicegah dari memperoleh hujan dari langit. Sekiranya bukan sebab binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.” (HR. Ibnu Majah).

Menjadi Sebab dimasukkannya ke Surga
Diketahui , Hadist Rasulullah SAW yang artinya :”Sesungguhnya di surga tersedia kamar yang luarnya bisa terkesan dari dalamnya serta dalamnya bisa terkesan dari luarnya.” Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya, “Kepada siapa (kamar tersebut) wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Bagi orang yang mengatakan baik, memberi makan (di antaranya lewat zakat, pen), rajin berpuasa, shalat sebab Allah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur.” (HR. Tirmidzi ).

Dengan adanya khasiat untuk menunaikan zakat fitrah semacam di atas yang telah dipaparkan, mari berharap kami sebagai umat muslim juga sama-sama harus mengenal mengenai ini serta mencoba untuk menghayati. Pastinya ketika bulan Ramadhan tiba kami harus menjalankan keharusan ini, jadi bisa merasakan khasiat zakat fitrah bagi kenasiban baik di dunia maupun di akhirat.

Orang yang mempunyai keharusan untuk menunaikan zakat fitrah:

Seseorang yang mempunyai kelebihan dalam faktor makanan alias pun hartanya dari kebutuhan tanggungan pada malam hari serta pagi hari pada hari raya Idul Fitri.
Seorang bayi yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan serta nasib selepas terbenam matahari.
Seseorang yang telah memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan serta tetap dalam Islamnya.
Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Manfaat & Khasiat Zakat Fitrah dalam Kehidupan | Cak Mamad | 4.5